Uitgeverij Vleugels

van ’t hoffstraat 27
2665 jl bleiswijk
t 06 10 73 25 63
info@uitgeverijvleugels.nl

Philip Nikolayev (Moskou, 1966) groeide tweetalig op in Rusland en Moldavië. Sinds 1990 woont hij in de Verenigde Staten. Zijn poëzie kent uiteenlopende vormen, waarbij vooral het breeduit meanderende gedicht opvalt. Zijn werk is dan weer anekdotisch, dan weer scherpzinnig en beeldend. Herinneringen aan zijn tijd in de Sovjet-Unie en de worsteling tussen het zoeken van een eigen weg en het gevoel bepaald te zijn door een voorbestemd lot zijn sterke thema's. Subtiel formuleert hij beelden van vroeger waarin de onbevangenheid van een kind zich mengt met een haarscherp maatschappijbeeld waarin voor het individuele en het afwijkende geen plaats is. Philip Nikolayev beheerst als geen ander de kunst om op lichtvoetige, speelse wijze grote menselijke thema’s te belichten. (poetry international web)

Van De waarheid zoals die zich eens voordeed, twee gedichten uitgegeven ter gelegenheid van de 45e Poetry International Rotterdam in 2014, zijn nog enkele exemplaren te koop na aanvraag per email. (vertaling Jabik Veenbaas | 8 pagina’s | 36 exemplaren | €23,50)